Acaris 100 Mg 30 Tablet
Alfa - glukozidaz inhibitörü antidiabetik.

Dozaj:
Yetişkinde günde 3 defa 50-100mg.

Gebelik ve emzirme:
Gebelik kategorisi B. Anne sütü

Kontraendikasyon:
Aşırı duyarlılık. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Kronik barsak bozukluklarında, barsakta gaz oluşumunun arttığı durumlarda (örn. Roemheld�s sendromu, büyük herniler, barsak tıkanıkları ve barsak ülserleri) kullanılmaz. Ciddi böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerens < 25 ml / dak.) kullanılmamalıdır.

İlaç Etkileşim:
Sukroz ve sukroz içeren yiyecekler, sülfonilüre, metformin, digoksin, antasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar ve sindirim enzim preparatları.

Yan etkiler:
Gaz, barsak seslerinde artış, diyare, kusma, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, kızarıklık, eritem, ekzantem, ürtiker, ödem, sarılık ve/veya hepatit.